Museumjournaal

Item

Title

Museumjournaal

subtitle

tweemaandelijkse publicatie voor moderne kunst van 30 Nederlandse musea en culturele centra

Date Issued

1980

issue

serie 25, nr. 3

pages

89-136

Publisher

Stichting Kunstpublicaties

Language

nl

Subject

content

Henk Overduin : Snuffelen aan kunst (p. 89-97)
Douwe Jan Bakker : Een wederzijdse bespiegeling over kunst en opvoeding, kunstenaarspagina of kinderpagina? (p. 98-99)
Hoos Blotkamp : De relatie tussen verzamel- en presentatiebeleid in musea voor beeldende kunst (p. 100-105)
Wim Knulst : Museumbezoek, een curiositeit in de cultuurparticipatie (p. 106-107)
Ferry Walberg : Museum en onderwijs, kunst voor schoolkinderen (p. 108-111)
Gerrit Jan de Rook : Het museum en zijn publiek (p. 112-113)
Ad de Jong, Hein Reedijk : Educatieve netwerken, een bedreiging voor musea? (p. 114-118)
Martien Kramers : Museumeducatie in opmars, de ontwikkeling van de sectie educatieve diensten (p. 119)
Literatuurlijst van de artikelen over musea en educatie in Museumjournaal sinds 1970 (p. 120)
Frank Gribling : Darcy Lange en video als politiek pressiemiddel (p. 121-122)

locator

Museumjournaal

Relation

Media
1980-3.jpg